Solidarni z Ukrainą!

W tak trudnym czasie, w imieniu Zarządu Folwark Deweloper, chcemy wyrazić solidarność z Sąsiadami ❗
Osoby z Ukrainy są wśród nas, w naszej branży, w naszym sektorze, a nasze inwestycje powstają dzięki ciężkiej pracy wielu z nich.
Należy im się za to ogromne podziękowanie i chcemy odwdzięczyć się i pomóc w tak ciężkiej sytuacji, w jakiej teraz się znaleźli.
Nie możemy sobie pozwolić na bierność, dlatego przyłączamy się do aktywności firm z branży i nawołujemy do niesienia pomocy.
Odsyłamy do sprawdzonych stron, ze zbiórkami.
Dołóżmy swoją cegiełkę #SolidarniZUkrainą

🔹 Polski Czerwony Krzyż 👇
https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/

🔹Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej 👇
https://pcpm.org.pl/ukraina

🔹 Polska Akcja Humanitarna 👇https://www.pah.org.pl/wplac/ – z dopiskiem w tytule: „Ukraina”