Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przybory dz. 110/5, obręb 0500 dobiega końca. Pierwotnie termin umowny zakończenia budowy został ustalony na 31.12.2020r. Faktyczny stan zaawansowania robót zdecydowanie wyprzedza harmonogram prac budowlanych, jak również harmonogram Państwa wpłat na poczet zakupu mieszkania.

W efekcie zaistniała możliwość przyspieszenia przekazania Państwu mieszkań w posiadanie tj. dnia 15 października b.r. Warunkiem jest wpłata, najpóźniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem odbioru kluczy, pełnej ceny nabycia mieszkania wraz z dopłatą z tytułu rozliczenia robót dodatkowych (jeżeli miały miejsce).

Wyjaśnienia w sprawie dalszej procedury odbiorowej uzyskają Państwo u Pana mgr. inż. Marcina Agatowskiego tel. 607-888-909, e-mail: agatowski@folwarkdeweloper.pl