Z dziennika budowy – Pestalozziego – Dom Esperanto

Zabezpieczenie robót fundamentowych od strony ul. Pestalozziego przy budowie Domu Esperanto wymaga wykonania tzw ścian szczelinowych. Pozwalają one na wykonywanie prac na dole wykopu bez zagrożenia obsuwania się  skarp.  Ściany te wykonuje poznańska firma TRANZYT specjalizująca  się w takich robotach. Przywiozła ze sobą rzadko spotykany na naszych budowach solidny  sprzęt, którego praca wzbudza zainteresowanie wśród

Czytaj więcej →