Z dziennika budowy – Pestalozziego – Dom Esperanto

budowa-esperantoZabezpieczenie robót fundamentowych od strony ul. Pestalozziego przy budowie Domu Esperanto wymaga wykonania tzw ścian szczelinowych. Pozwalają one na wykonywanie prac na dole wykopu bez zagrożenia obsuwania się  skarp.  Ściany te wykonuje poznańska firma TRANZYT specjalizująca  się w takich robotach. Przywiozła ze sobą rzadko spotykany na naszych budowach solidny  sprzęt, którego praca wzbudza zainteresowanie wśród przechodniów  i uczniów sąsiedniej szkoły budowlanej. Głowica koparki widoczna na zdjęciu waży 7 ton i jest w stanie wyciąć precyzyjne szczeliny w gruncie na głębokość 10-15 metrów, które później uzbrojone i zalane betonem stanowią docelowe ściany garażu podziemnego. Użycie tej technologii zdecydowanie przyspiesza proces budowania i gwarantuje wykonanie  bezpiecznych fundamentów najnowszej inwestycji Folwarku.