Budowa Domu Esperanto – najnowszej inwestycji Folwark Deweloper przebiega zgodnie z harmonogramem mimo trudnych warunków geologicznych w rejonie ulicy Pestalozziego, które wymagają od wykonawców robót fundamentowych stosowania najbardziej odpowiedzialnych technik budowania.

Prowadzone są konsultacje z naukowcami z Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego. Połowa garażu podziemnego z ciężką izolacją i tzw. białą wanną jest już wykonana. W tej części budynku w połowie kwietnia rozpoczną się roboty murarskie. Druga część garażu zostanie wykonana do końca maja.

Cały budynek z 56 nowymi mieszkaniami w tej szczególnie atrakcyjnej lokalizacji zostanie oddany lokatorom w I kwartale 2016 roku.